Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Author name: andrzej

Informacja o wydłużeniu czasu trwania projektu – “DOBRY KURS”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż projekt “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, zostaje wydłużony do 31.10.2023.

Informacja o wydłużeniu czasu trwania projektu – “DOBRY KURS” Read More »

Aktualizacja informacji o alokacji na finansowanie przedsiębiorstw – “DOBRY KURS”

Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem alokacji na finansowanie dużych przedsiębiorstw, wsparcie może być udzielone tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Zapraszamy do zgłaszania się do projektu

Aktualizacja informacji o alokacji na finansowanie przedsiębiorstw – “DOBRY KURS” Read More »

Ogłoszenie naboru – “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, Ogłaszamy nabór ciągły dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” w terminie  od 16.06.2023 do końca trwania projektu lub do wyczerpania alokacji  Alokacja na duże przedsiębiorstwa to max.: 150 100 zł max 19 pracowników LIMITY na przedsiębiorstwa: Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie

Ogłoszenie naboru – “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »

Informacja dotycząca naboru ciągłego do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Szanowni Państwo, W związku z problemami technicznymi od nas niezależnymi, zmuszeni jesteśmy przełożyć termin rozpoczęcia naboru, który planowaliśmy na 13.06.2023. O terminie planowanego naboru ciągłego poinformujemy Państwa, jak tylko zostaną usunięte problemy techniczne systemu.  Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. LIMITY

Informacja dotycząca naboru ciągłego do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Read More »

Zmiana terminu naboru ciągłego do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, w związku z problemami technicznymi zmuszeni jesteśmy przełożyć nabór, który rozpocznie się 13.06.2023. Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. LIMITY na przedsiębiorstwa: Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie

Zmiana terminu naboru ciągłego do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »

Ogłaszamy nabór ciągły do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, Ogłaszamy nabór ciągły dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” w terminie  od 07.06.2023 (nowy termin: 13.06.2023) do końca trwania projektu tj. 30.09.2023  Alokacja na duże przedsiębiorstwa to max.: 150 100 zł max 19 pracowników LIMITY na przedsiębiorstwa: Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami,

Ogłaszamy nabór ciągły do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »

Lista rankingowa w ramach VI rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, dziękujemy za wzięcie udziału w VI naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”. Poniżej zamieszczamy listę rankingową: Lista rankingowa w ramach VI rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

Lista rankingowa w ramach VI rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »