Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Aktywni wykluczeni

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu Aktywni wykluczeni – pomorskie

Opis projektu

Marcin Rokoszewski ,,MARSOFT” wraz z partnerem Fundacją Zarządzania i Innowacji serdecznie zapraszają do udziału w projekcie
pt.: ,,Aktywni wykluczeni” nr FEPM.05.11-IZ.00-0081/23 realizowanym na terenie województwa pomorskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Program: FEPM.00.00, Priorytet: FEPM.05.00, Działanie: FEPM.05.11

Zakres interwencji – Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Pytania i odpowiedzi

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 84UP oraz uzyskanie zatrudnienia przez minimum 24 osoby (min. 28%)z grupy 84UP tj. dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny (w szczególności osoby z niepełnosprawnością)poprzez udział w projekcie oraz otrzymanie indywidualnego i kompleksowego wsparcia prowadzącego do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Oprócz obszaru zawodowego poprawienie sytuacji społecznej u minimum 68osób (min.80%). Cel główny projektu wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, jednocześnie tożsamych z problemami grupy docelowej i przekłada się na zaplanowane w projekcie zadania. Cel projektu zostanie osiągnięty w okresie:01.04.2024-31.03.2025r.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią 84 osoby (51 kobiet i 33 mężczyzn)dotknięte/zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny (w szczególności osoby z niepełnosprawnością)zamieszkujące na terenie woj. pomorskiego w tym 42 osoby bezrobotne, 42 osoby bierne zawodowo, z czego  34osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie woj. pomorskiego, powiat człuchowski, gminy:

Koczała, Rzeczenica, Czarne, Debrzno, Człuchów – Gmina wiejska oraz powiat chojnicki, gmina Chojnice.

Wartość projektu ogółem

1 037 224,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE

985 363,18 zł

Masz pytania dotyczące projektu?

Napisz do nas lub zadzwoń