Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Deklaracja dostępności

MARSOFT Marcin Rokoszewski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej marsoft.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-24. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-08-24.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na poziomie podstawowym.

Dostęp do ustawień ułatwiających poruszanie się po stronie, jest możliwy po kliknięciu w niebieski piktogram symbolizujący niepełnosprawność, widoczny w górnym lewym rogu strony – obok loga firmy.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-02

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – biuro@marsoft.eu lub telefonicznie – 575 099 266

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,

  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

MARSOFT Marcin Rokoszewski (Biuro), ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Turystycznej. Przy wejściu znajduje się domofon.

2. Recepcja znajduje się na I piętrze, prowadzącym po schodach.

3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.

4. Przed budynkiem znajduje się parking.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.