Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Ekspansja oprogramowania firmy MARSOFT na rynki zagraniczne

Opis projektu

MARCIN ROKOSZEWSKI MARSOFT
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Ekspansja oprogramowania firmy MARSOFT na rynki zagraniczne”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Długofalowymi celami zaplanowanej internacjonalizacji są: dywersyfikacja źródeł przychodów, rozwinięcie kanału sprzedaży internetowej, rozbudowę działu handlowego firmy i rozwój jego kompetencji w obszarze sprzedaży zagranicznej, nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi w podobnym segmencie na rynkach włoskim i islandzkim, rozwój autorskiego oprogramowania dedykowanego firmom doradczym i szkoleniowym, a także NGO działającym na rynkach europejskim, budowanie oprogramowania umożliwiającego efektywną współpracę międzynarodową.

Wartość projektu ogółem: 567 645,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 392 275,00 zł

Pytania i odpowiedzi

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie przedsiębiorstwa MARSOFT i jego autorskiego oprogramowania do ekspansji na rynek włoski i islandzki.

Wartość projektu ogółem

567 645,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE

392 275,00 zł

Masz pytania dotyczące projektu?

Zadzwoń lub napisz do nas