Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

O firmie
Marsoft

Działalność została założona 1 stycznia 2011 roku.

Od początku swojego istnienia podstawową gałęzią rozwoju są usługi handlowe oraz informatyczne. Swoim zasięgiem obejmujemy rynek lokalny jak również krajowy.  Obsługujemy sektor biznesowy i detaliczny. Dostarczamy oprogramowanie klasy erp, rozwiązania dedykowane do spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma. Sprawdź naszą rzetelność na rzetelnafirma.pl

Marsoft jest certyfikowaną instytucją szkoleniową wpisaną do RIS od 2015 roku o numerze 2.06/00112/2015 oraz agencją zatrudnienia KRAZ o numerze 13679 aktywnie uczestniczącą w obszarze promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Działa na rynku usług szkoleniowo- doradczych realizując je w ramach KSU (Krajowego Systemu Usług) organizując warsztaty oraz egzaminy zewnętrzne. W tym zakresie, za pomocą funduszy europejskich, prowadzi, rozlicza oraz realizuje projekty. Od kilku lat firma koordynuje prace związane z projektami unijnymi wspierając rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lubelszczyzny jak również na rynku krajowym.

Bądź z nami w kontakcie

Zadzwoń lub napisz do nas