Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Baza Usług Rozwojowych

BUR

Firma Marsoft Marcin Rokoszewski uzyskała pozytywną weryfikację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Co to jest?

Baza Usług Rozwojowych to internetowa platforma publikująca ofertę szkoleniową dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Poziom dopłat do szkoleń z BUR wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa i wielkości przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Z dofinansowania mogą skorzystać:

  • pracownicy zgłaszani przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę,
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • z wszystkich województw z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego,
  • w niektórych województwach dofinansowanie przysługuje również osobom fizycznym.

Oferta MARSOFT w bur

Programy biurowe- Excel i Word

Lublin, woj.: lubelskie

Programista aplikacji internetowych

Lublin, woj.: lubelskie

ABC Przedsiębiorczości

Lublin, woj.: lubelskie

Grafika komputerowa- Adobe Ilustrator

Lublin, woj.: lubelskie

Grafika komputerowa – Autodesk

Lublin, woj.: lubelskie

Szkolenie Kosmetyczne

Lublin, woj.: lubelskie

Programowanie platform sprzedażowych

Lublin, woj.: lubelskie

Programowanie serwisów i obsługa stron internetowych

Lublin, woj.: lubelskie

Jak skorzystać z dofinansowania?

  1. Należy wybrać szkolenie w Marsoft Marcin Rokoszewski z pośrednictwem BUR.
  2. Firma oraz uczestnik szkolenia zakładają konto na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  3. Firma kontaktuje się z Operatorem właściwym dla danego województwa (firmą obsługującą wnioski w imieniu PARP) w celu uzyskania wniosku o dofinansowanie i omówienia zasad wsparcia. Należy wybrać operatora właściwego dla województwa w którym pracodawca ma siedzibę.
  4. Uczestnik zapisuje się na szkolenie za pośrednictwem bazy BUR.
  5. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik wypełnia ocenę szkolenia na portalu BUR.
  6. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji kosztów usługi rozwojowej, w formie bonów lub karty prepaid w zależności od województwa.
Masz pytania dotyczące projektu?

Zadzwoń lub napisz do nas