Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Informacja

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu „Mam pomysł na biznes!” w trakcie realizacji wsparcia szkoleniowego oraz doradczego uczestnikom projektu przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zaplanowane formy wsparcia.

Poniżej zamieszczamy Regulamin zwrotu kosztów dojazdu oraz Wniosek o zwrot kosztów dojazdu