Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Aktualności projektowe

Nadrzędne kategoria dot. wszystkich projektów

Informacja o wydłużeniu czasu trwania projektu – “DOBRY KURS”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż projekt “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, zostaje wydłużony do 31.10.2023.

Informacja o wydłużeniu czasu trwania projektu – “DOBRY KURS” Read More »

Aktualizacja informacji o alokacji na finansowanie przedsiębiorstw – “DOBRY KURS”

Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem alokacji na finansowanie dużych przedsiębiorstw, wsparcie może być udzielone tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Zapraszamy do zgłaszania się do projektu

Aktualizacja informacji o alokacji na finansowanie przedsiębiorstw – “DOBRY KURS” Read More »

Ogłoszenie naboru – “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, Ogłaszamy nabór ciągły dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” w terminie  od 16.06.2023 do końca trwania projektu lub do wyczerpania alokacji  Alokacja na duże przedsiębiorstwa to max.: 150 100 zł max 19 pracowników LIMITY na przedsiębiorstwa: Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu : Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020). Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług). Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!

Ogłoszenie naboru – “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »

Informacja dotycząca naboru ciągłego do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Szanowni Państwo, W związku z problemami technicznymi od nas niezależnymi, zmuszeni jesteśmy przełożyć termin rozpoczęcia naboru, który planowaliśmy na 13.06.2023. O terminie planowanego naboru ciągłego poinformujemy Państwa, jak tylko zostaną usunięte problemy techniczne systemu.  Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. LIMITY na przedsiębiorstwa: Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu : Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020). Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług). Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!

Informacja dotycząca naboru ciągłego do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Read More »

Zmiana terminu naboru ciągłego do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, w związku z problemami technicznymi zmuszeni jesteśmy przełożyć nabór, który rozpocznie się 13.06.2023. Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. LIMITY na przedsiębiorstwa: Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu : Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020). Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług). Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!

Zmiana terminu naboru ciągłego do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »

Ogłaszamy nabór ciągły do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, Ogłaszamy nabór ciągły dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” w terminie  od 07.06.2023 (nowy termin: 13.06.2023) do końca trwania projektu tj. 30.09.2023  Alokacja na duże przedsiębiorstwa to max.: 150 100 zł max 19 pracowników LIMITY na przedsiębiorstwa: Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu : Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020). Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług). Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!

Ogłaszamy nabór ciągły do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »

Lista rankingowa w ramach VI rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, dziękujemy za wzięcie udziału w VI naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”. Poniżej zamieszczamy listę rankingową: Lista rankingowa w ramach VI rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

Lista rankingowa w ramach VI rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »

Ogłaszamy VII nabór do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, ogłaszamy VII nabór dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”: TERMIN NABORU:  06 luty 2023 r. GODZINA: 08:00  do dnia 10 luty 2023 r. GODZINA: 15:00 Kwota naboru (alokacja): 987 500,00 zł (w tym alokacja na duże przedsiębiorstwo: 316 000,00 zł max. 40 pracowników) Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa zgodnie z Regulaminem: A) 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa B) 20 osób z małego przedsiębiorstwa C) 50 osób z  ze średniego przedsiębiorstwa D) 60 osób z dużego przedsiębiorstwa Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru. Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl. Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu : Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020). Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług). Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!

Ogłaszamy VII nabór do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »

Informacja dot. kwalifikowalności przedsiębiorstw

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami telefonicznymi dotyczącymi  kwalifikowalności przedsiębiorstw, które  podpisały umowę wsparcia i oddelegowali do uczestnictwa pracowników w ramach projektu „Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży Moto” nr Projektu: POWR.02.21.00-00-RW57/20, Operator  HRP Group Sp. z o.o. w sektorze motoryzacyjnym nr konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18. Przedsiębiorcy przechodząc proces kwalifikowalności i podpisując umowę wsparcia w projekcie „Dobry kurs – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr projektu: POWR.02.21.00-00-R125/21  Operator Marcin Rokoszewski Marsoft  nr konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 może otrzymać wparcie pod warunkiem, iż:

Informacja dot. kwalifikowalności przedsiębiorstw Read More »

Zmiana terminu Naboru VI  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z nieprzewidzianymi problemami technicznymi zmuszeni jesteśmy do przesunięcia terminu VI Naboru dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” na dzień 19.12.2022 r.  Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Poniżej przesyłamy aktualną informację o Naborze VI: Ogłaszamy VI nabór dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”: TERMIN NABORU:  19 grudzień 2022 r. GODZINA: 08:00  do dnia 23 grudzień 2022 r. GODZINA: 15:00 Kwota naboru (alokacja): 987 500,00 zł ( w tym alokacja na duże przedsiębiorstwo: 395 000,00 zł max. 50 pracowników) Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa zgodnie z Regulaminem: A) 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa B) 20 osób z małego przedsiębiorstwa C) 50 osób z  ze średniego przedsiębiorstwa D) 60 osób z dużego przedsiębiorstwa Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru. Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl. Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu : Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020). Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług). Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!

Zmiana terminu Naboru VI  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” Read More »