Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Ogłoszenie naboru – “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór ciągły dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” w terminie  od 16.06.2023 do końca trwania projektu lub do wyczerpania alokacji

 1. Kryteria premiujące: 15pkt.
 2. Czas (kolejność zgłoszeń)
 3. Alokacja: 908 500
 4. Nabór skierowany dla firm z sektora MŚP duże, mikro, małe i średnie

 Alokacja na duże przedsiębiorstwa to max.: 150 100 zł max 19 pracowników

LIMITY na przedsiębiorstwa:

 1. Max 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa,
 2. Max 20 osób z małego przedsiębiorstwa,
 3. Max 50 osób ze średniego przedsiębiorstwa,
 4. Max 19 osób z dużego przedsiębiorstwa,

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu :

 1. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
 2. Rejestracja firmy i pracowników w BUR – założenie kont (i podpięcie pracowników do przedsiębiorstwa): https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
 3. Kontakt Operatora z Przedsiębiorcą w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji do projektu. 
 4. Zalogowanie się w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl 
 5. Wypełnienie Wniosku o umowę (wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu) i przesłaniu go przez System Operatora w dniu ogłoszenia naboru tj. 16.06.2023 r. 

Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020).

Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!