Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Informacja dot. kwalifikowalności przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami telefonicznymi dotyczącymi  kwalifikowalności przedsiębiorstw, które  podpisały umowę wsparcia i oddelegowali do uczestnictwa pracowników w ramach projektu „Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży Moto” nr Projektu: POWR.02.21.00-00-RW57/20, Operator  HRP Group Sp. z o.o. w sektorze motoryzacyjnym nr konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18.

Przedsiębiorcy przechodząc proces kwalifikowalności i podpisując umowę wsparcia w projekcie „Dobry kurs – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr projektu: POWR.02.21.00-00-R125/21  Operator Marcin Rokoszewski Marsoft  nr konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 może otrzymać wparcie pod warunkiem, iż:

  1. Przedsiębiorca oddeleguje do uczestnictwa w usługach rozwojowych pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia ( nie wykorzystany wcześniej numer PESEL);
  2. Oddelegowanie nie może dotyczyć tożsamych usług rozwojowych co oznaczałoby to podwójne finansowanie.