Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za wzięcie udziału w II naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. 

Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie został on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że będzie możliwość ponownego starania się o dofinansowanie w przyszłych naborach.

Z uwagi duże zainteresowanie projektem firm wnioskujących, kwota alokacji została zwiększona do 150%, a weryfikacji poddano więcej aplikujących firm, niż początkowo zakładano, w dniach trwania naboru, tj. 07.02.-08.02.2022.

Lista rankingowa w ramach II rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”: