Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za wzięcie udziału w III naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową:

Lista rankingowa w ramach III rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”: