Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za wzięcie udziału w I naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. 

Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie został on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że będzie możliwość ponownego starania się o dofinansowanie w przyszłych naborach.

Lista rankingowa w ramach I rundy naboru do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”: