Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Szanowni Państwo,

ogłaszamy II nabór dla  mikromałych i średnich Przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

TERMIN NABORU:  07 luty 2022 r.

GODZINA: 12:00

Kwota naboru (alokacja): 489 800, 00 zł

Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa:

A) 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa

B) 20 osób z małego przedsiębiorstwa

C) 50 osób z  ze średniego przedsiębiorstwa

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl.

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/ w zakładce PLIKI DO POBRANIA.