Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Niebawem zostanie  uruchomiony nabór w projekcie pn. „Dobry kurs – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr projektu: POWR.02.21.00-00-R125/21, realizowanym przez Operatora: Marcin Rokoszewski Marsoft oraz Partnera Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, projekt opracowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów 2”

Przypominamy, aby uzyskać wsparcie należy:

  1. Zgłoszenie chęci udziału na formularzu PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2;
  2. Zarejestrowanie profilu przedsiębiorstwa w BUR ( również pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie); https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  3. Zalogowanie się w systemie Operatora https://kompetencjemoto.pl/ (po otrzymaniu linku aktywacyjnego w terminie 5 dni);

oraz wypełnienie Wniosku o Umowę do projektu (którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu) i przesłanie go przez System Operatora w dniu ogłoszenia naboru.

Informacje dotyczące znajdują się na stronie  projektu: http://www.marsoft.eu/projekty-unijne/dobry-kurs-rozwoj-kompetencji-w-sektorze-motoryzacyjnym/

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, załącznikami oraz Rekomendacjami Rady Sektorowej sektora usług rozwojowych, dostępnymi w sekcji: Pliki do pobrania