Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Nowe Perspektywy zawodowe

Opis projektu

Firma Marsoft Marcin Rokoszewski

Zaprasza do udziału w projekcie

„Nowe Perspektywy zawodowe”

NR PROJEKTU FELU.09.07-IP.02-0030/23

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027,
Priorytet IX Zaspokojenie potrzeb rynku pracy,
Działanie 9.7 Outplacement.

Celem projektu jest wzrost adaptacyjności do zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji/kompetencji i umiejętności przez min. 44 osoby z grupy 72 uczestników projektu tj. pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia, osób odchodzących z rolnictwa oraz osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika z obszarów województwa lubelskiego poprzez udział w projekcie oraz otrzymanie indywidualnego i kompleksowego wsparcia w zakresie outplacementu prowadzącego do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia UP, a także wsparcia osób odchodzących z rolnictwa.

Okres realizacji projektu: 01.05.2024- 30.04.2025

Dofinansowanie: 981 763,70

Do udziału w projekcie zapraszamy :
– osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika,
– osoby zagrożone zwolnieniem,
– osoby przewidziane do zwolnienia
– osoby odchodzące z rolnictwa.

W szczególności zapraszamy kobiety i osoby z niepełnosprawnością.

Zadania przewidziane w projekcie

1) Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania( dla 72 osób)

 • 3 spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (5 godzin zegarowych)

2) Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe (dla 72 osób)

 • 4 spotkania indywidualne z psychologiem (8 godzin zegarowych)
 • 4 zajęcia grupowe (16 godzin lekcyjnych)

3) Szkolenia komputerowe (dla 36 osób)

 • 15 spotkań grupowych (60 godzin lekcyjnych)

4) Szkolenia zawodowe (dla 72 osób)

 • 12 spotkań grupowych (96 godzin lekcyjnych)

5) Pośrednictwo pracy (dla 72 osób)

 • 4 spotkania indywidualne (4 godziny zegarowe)

6) Staże zawodowe (dla 24 osób)

 • Długość trwania stażu – 3 miesiące
 

Grupa docelowa:

 • 48 (29K i 19M) pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, osób odchodzących z rolnictwa,
 • 24 (15K i 9M) osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobami samo zatrudnionymi.
 

W ramach projektu zapewniamy :

 • Materiały szkoleniowe, tj. teczka, notes, długopis, pendrive – w ramach szkoleń komputerowych oraz szkoleń zawodowych
 • Zwrot kosztów dojazdu za każdy dzień zajęć potwierdzonych obecnością dla 24 osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • Ubezpieczenie NWW;
 • Stypendium szkoleniowe dla 24 osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • Stypendium stażowe dla 24 osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • Poczęstunek (w przypadku zajęć powyżej 4 godzin dydaktycznych dziennie) oraz ciepły posiłek (w przypadku zajęć powyżej 6 godzin dydaktycznych dziennie).

Pytania i odpowiedzi

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost adaptacyjności do zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji/kompetencji i umiejętności przez min. 44 osoby z grupy 72 uczestników projektu tj. pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia, osób odchodzących z rolnictwa oraz osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika z obszarów województwa lubelskiego poprzez udział w projekcie oraz otrzymanie indywidualnego i kompleksowego wsparcia w zakresie outplacementu prowadzącego do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia UP, a także wsparcia osób odchodzących z rolnictwa.

Czas trwania projektu

01.05.2024 – 30.04.2025

Wysokość dofinansowania ze środków UE

981 763,70 PLN

Grupa docelowa
 • 48 (29K i 19M) pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, osób odchodzących z rolnictwa,
 • 24(15K i 9M) osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobami samo zatrudnionymi.
Co zapewniamy w ramach projektu?
 • Materiały szkoleniowe, tj. teczka, notes, długopis, pendrive – w ramach szkoleń komputerowych oraz szkoleń zawodowych
 • Zwrot kosztów dojazdu za każdy dzień zajęć potwierdzonych obecnością dla 24 osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • Ubezpieczenie NWW;
 • Stypendium szkoleniowe dla 24 osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • Stypendium stażowe dla 24 osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • Poczęstunek (w przypadku zajęć powyżej 4 godzin dydaktycznych dziennie) oraz ciepły posiłek (w przypadku zajęć powyżej 6 godzin dydaktycznych dziennie).
Masz pytania dotyczące projektu?

Zadzwoń lub napisz do nas