Marsoft

Aktualizacja załącznika nr 2

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. został zaktualizowany Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”  nr POWR.02.21.00-00-R125/21

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP z dn. 10.05.2022 r.

Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania”.