Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Nabór dokumentów „Biznes Lubelskie”

Od 13.05.2022 r. rozpoczynamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Biznes Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w sekcji Pliki do pobrania. Zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Marcin Rokoszewski MARSOFT, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin. Dokumenty rekrutacyjne można również składać w siedzibie Lidera projektu: Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.