Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Nowy projekt „Biznes Lubelskie”

Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Biznes Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Wkrótce w zakładce “Dokumenty rekrutacyjne” będą dostępne dokumenty zgłoszeniowe do projektu.