Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Informacja o Załączniku nr 2

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami dotyczącymi Załącznika nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP – informujemy, że w najbliższym wnioskowaniu należy przedstawić dane  poziomu zatrudnienia oraz wielkości obrotów i aktywów za lata 2019, 2020 oraz 2021. W przypadku gdy rok obrotowy nie jest jeszcze zamknięty, należy wpisać dane szacunkowe.