Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Aktualizacja załącznika nr 2

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. został zaktualizowany Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”  nr POWR.02.21.00-00-R125/21 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP z dn. 10.05.2022 r. Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania”.

Nabór dokumentów “Biznes Lubelskie”

Od 13.05.2022 r. rozpoczynamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Biznes Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w sekcji Pliki do pobrania. Zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: …

Nabór dokumentów “Biznes Lubelskie” Czytaj więcej »

Nowy projekt “Biznes Lubelskie”

Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Biznes Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Wkrótce w zakładce “Dokumenty rekrutacyjne” będą dostępne dokumenty zgłoszeniowe do projektu.

Informacja o Załączniku nr 2

Szanowni Państwo, W związku z pytaniami dotyczącymi Załącznika nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP – informujemy, że w najbliższym wnioskowaniu należy przedstawić dane  poziomu zatrudnienia oraz wielkości obrotów i aktywów za lata 2019, 2020 oraz 2021. W przypadku gdy rok obrotowy nie jest jeszcze zamknięty, należy wpisać dane szacunkowe.

Nabór III tura

Szanowni Państwo, ogłaszamy III nabór dla  Dużych Przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”: TERMIN NABORU:  04 maj 2022 r. GODZINA: 08:00 Kwota naboru (alokacja): 529 300, 00 zł Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa: 60 osób z dużego przedsiębiorstwa Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili …

Nabór III tura Czytaj więcej »

Lista rankingowa II tura

Szanowni Państwo,  dziękujemy za wzięcie udziału w II naborze do Projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”. Poniżej zamieszczamy listę rankingową. Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.  Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie został on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że …

Lista rankingowa II tura Czytaj więcej »

Informacja – webinarium

Szanowni Państwo,  Informujemy, że w dniu 22.02.2022 r. (godz. 11:00-11.40) będziemy uczestniczyć w webinarium “Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej, motoryzacyjnej oraz budowlanej” organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku. Podczas spotkania omówiona zostanie m.in. specyfika i etapy udziału w projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w …

Informacja – webinarium Czytaj więcej »

Zakończenie 2 naboru

Szanowni Państwo, Informujemy, iż drugi nabór wniosków do projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” został zakończony z powodu wyczerpania 150% alokacji. Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie zostanie on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że będzie możliwość ponownego starania się o dofinansowanie w przyszłych naborach. O terminie kolejnych naborów poinformujemy …

Zakończenie 2 naboru Czytaj więcej »