Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Ogłaszamy VI NABÓR do projektu „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”

Szanowni Państwo,

ogłaszamy VI nabór dla  mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”:

TERMIN NABORU:  19 grudzień 2022 r. GODZINA: 08:00  do dnia 23 grudzień 2022 r. GODZINA: 15:00

Kwota naboru (alokacja): 987 500,00 zł

( w tym alokacja na duże przedsiębiorstwo: 395 000,00 zł max. 50 pracowników)

Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa zgodnie z Regulaminem:

A) 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa

B) 20 osób z małego przedsiębiorstwa

C) 50 osób z  ze średniego przedsiębiorstwa

D) 60 osób z dużego przedsiębiorstwa

Operator zastrzega, możliwość zakończenia danej rundy naboru w chwili wpłynięcia wniosków rekrutacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 150% przewidzianej alokacji na daną rundę naboru.

Wnioski o umowę należy składać w Systemie Operatora: www.kompetencjemoto.pl.

Zasady naboru określa „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE” wraz z załącznikami, dostępny na stronie projektu: DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Etapy zgłoszenia Przedsiębiorstwa do Projektu :

  1. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego na stronie PARP: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
  2. Rejestracja firmy i pracowników w BUR – założenie kont (i podpięcie pracowników do przedsiębiorstwa): https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
  3. Kontakt Operatora z Przedsiębiorcą w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji do projektu. 
  4. Zalogowanie się w Systemie Operatora: https://kompetencjemoto.pl/
  5. Wypełnienie Wniosku o umowę (wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu) i przesłaniu go przez System Operatora w dniu ogłoszenia naboru tj.19.12.2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń w ramach  Rekomendacji nr 3/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność (Załącznik-nr-8-Rekomendacja-RS-Moto-nr-3_obowizuje-od-18.01.2021) oraz Rekomendacji nr 1/2020 Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Załącznik nr 21 Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym nr 1/2020).

Data ważności: do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Zachęcamy do kontaktu i składania wniosków!