Marsoft – Usługi doradcze i szkoleniowe

Gotowi na zmiany

Opis projektu

MARCIN ROKOSZEWSKI MARSOFT
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Gotowi na zmiany”.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu FEPK.07.08 Kapitał Ludzki gotowy do zmian Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2017

Celem projektu jest promowanie wsparcia na rzecz  zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania dyskryminacji oraz zarządzania wiekiem poprzez wzrost wiedzy i umiejętności z wyżej wymienionego zakresu 30 przedsiębiorców z województwa podkarpackiego oraz 60 pracowników. Wsparcie projektowe obejmuje:  doradztwo dla zarządu firmy, szkolenia uświadamiające, coaching zawodowy dla kobiet w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2025r.

Wartość projektu ogółem: 685 875,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 582  993,75 zł

Pytania i odpowiedzi

Cel projektu

Celem projektu jest promowanie wsparcia na rzecz  zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania dyskryminacji oraz zarządzania wiekiem poprzez wzrost wiedzy i umiejętności z wyżej wymienionego zakresu 30 przedsiębiorców z województwa podkarpackiego oraz 60 pracowników.

Co obejmuje wsparcie?

Wsparcie projektowe obejmuje:  doradztwo dla zarządu firmy, szkolenia uświadamiające, coaching zawodowy dla kobiet.

Okres realizacji projektu

od 1.01.2024r. do 31.12.2025r.

Wartość projektu ogółem

685 875,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE

582  993,75 zł

Masz pytania dotyczące projektu?

Zadzwoń lub napisz do nas