Marsoft

DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Informujemy, iż pierwszy nabór wniosków do projektu “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” został zakończony z powodu wyczerpania 150% alokacji. Wszystkim z Państwa, którym nie udało się złożyć wniosku lub nie zostanie on pozytywnie rozpatrzony przypominamy, że będzie możliwość ponownego starania się o dofinansowanie w przyszłych naborach. O terminie kolejnych naborów poinformujemy …

Ogłoszenie Czytaj więcej »

Nabór do projektu

Szanowni Państwo, ogłaszamy I nabór dla  mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw do projektu  “DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”: TERMIN NABORU:  05 stycznia 2022 r. GODZINA: 12:00 Kwota naboru (alokacja): 134 300,00 zł Maksymalna ilość osób do przeszkolenia w zależności od statusu Przedsiębiorstwa: A) 5 osób z mikroprzedsiębiorstwa B) 20 osób z małego przedsiębiorstwa C) 50 osób …

Nabór do projektu Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Niebawem zostanie  uruchomiony nabór w projekcie pn. „Dobry kurs – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr projektu: POWR.02.21.00-00-R125/21, realizowanym przez Operatora: Marcin Rokoszewski Marsoft oraz Partnera Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, projekt opracowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów 2” Przypominamy, aby uzyskać wsparcie należy: …

Ogłoszenie Czytaj więcej »