Marsoft

Aktualizacja załącznika nr 17

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2022 r. został dodany Załącznik nr 17 do Umowy  wsparcia – refundacji w projekcie  „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym” nr POWR.02.21.00-00-R125/21. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Załącznik nr 17 do Umowy – oświadczenie dot. środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Pliki …

Aktualizacja załącznika nr 17 Czytaj więcej »

Wstępne wyniki rekrutacji ostatniego naboru

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki rekrutacji w ramach ostatniego naboru do projektu “Biznes Lubelskie”: lista osób zakwalifikowanych lista osób rezerwowych lista osób niezakwalifikowanych Wszyscy kandydaci/kandydatki otrzymają pisemną informację o wynikach drogą elektroniczną.

Nabór biznesplanów

Informujemy, że od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. prowadzony będzie nabór biznesplanów do projektu “Biznes Lubelskie”. Wymagane dokumenty można pobrać w sekcji dostępnej na górze strony projektu Pliki do pobrania.

Ostateczne wyniki rekrutacji

Ostateczne wyniki rekrutacji w ramach pierwszego naboru do projektu “Biznes Lubelskie”: lista osób zakwalifikowanych lista osób rezerwowych lista osób niezakwalifikowanych Wszyscy kandydaci/kandydatki otrzymają pisemną informację o wynikach drogą elektroniczną.

Wstępne wyniki rekrutacji

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki rekrutacji w ramach pierwszego naboru do projektu “Biznes Lubelskie”: lista osób zakwalifikowanych lista osób rezerwowych lista osób niezakwalifikowanych Wszyscy kandydaci/kandydatki otrzymają pisemną informację o wynikach drogą elektroniczną.

Nabór I zakończony

UWAGA! Informujemy, że z dniem 01.06.2022 r. o godz. 15:00 zawieszamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes Lubelskie”. Jednocześnie informujemy, że od 02.06.2022 r. rozpoczyna się kolejny nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes Lubelskie”. Dokumenty są przyjmowane w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. …

Nabór I zakończony Czytaj więcej »

Aktualizacja załącznika nr 2

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. został zaktualizowany Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym”  nr POWR.02.21.00-00-R125/21 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP z dn. 10.05.2022 r. Aktualne dokumenty dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania”.

Nabór dokumentów “Biznes Lubelskie”

Od 13.05.2022 r. rozpoczynamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Biznes Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w sekcji Pliki do pobrania. Zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: …

Nabór dokumentów “Biznes Lubelskie” Czytaj więcej »